W dniu 21 kwietnia br. odbyła się uroczysta inauguracja projektu pn.: „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w kontekście transformacji energetycznej”. Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą:
FURIM Institutt, Oslo.
Głównym celem projektu jest przygotowanie organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego oraz innych interesariuszy do podjęcia wyzwań związanych ze zmianą struktury gospodarczej w wyniku transformacji energetycznej. Cele szczegółowe obejmują: zdiagnozowanie zasobów, potencjału i potrzeb sektora, opracowanie podstaw do wdrożenia zarządzania strategicznego w edukacji zawodowej oraz zdefiniowanie, upowszechnienie i wdrożenie instrumentów współpracy i dobrych praktyk dotyczących relacji pomiędzy pracodawcami i placówkami kształcenia zawodowego.
Projekt wsparli partnerzy lokalni (sygnatariusze listu intencyjnego z dnia 30.03.2021 r.)
1. Miasto Konin
2. Powiat Kolski
3. Powiat Koniński
4. Powiat Słupecki
5. Powiat Turecki
6. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
7. Konińska Izba Gospodarcza
8. Turecka Izba Gospodarcza
9. Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
10. Cech Rzemiosł Różnych w Turku
11. Cech Rzemiosł Różnych w Kole
12. Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy
13. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
14. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
Skip to content