1. Niniejszym informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach użytkowanych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przy ul. Okólna 47A, 62-510 Konin wpłynęło 5 ofert.
  2. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego ustalono, iż oferta złożona przez firmę BTH Klima s.c. S i T Rossa z wartością zamówienia na kwotę 23985,00 zł brutto (19500,00 zł netto) odpowiada wszystkim kryteriom określonym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejszą ze złożonych ofert, dlatego została wybrana.

                                                                                                           /-/ Andrzej Budny

                                                                                                  Dyrektor CWRKDiZ w Koninie

Skip to content