FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, FRSE zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat polskich obywateli, którzy są uczestnikami programów edukacyjnych i przebywają poza granicami Polski. Prosimy Beneficjentów o niezwłoczne wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem https://polacy-za-granica.webankieta.pl. Zgromadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu pomocy i wsparcia oraz mogą być w tym celu przekazywane do polskich Władz.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa.

 

Skip to content