KONFERENCJA “PROFILAKTYKA SPOŁECZNA OPARTA NA DOWODACH I PRAKTYKACH NAUKOWYCH” – 6.12.2018

 

Szanowni Państwo!

 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Profilaktyka społeczna oparta na dowodach i praktykach naukowych, która odbędzie się 6 grudnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w godz. 10:00-14:00.

Konferencja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, tj. pracowników placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, policji, kuratorów.

W ramach konferencji planowana jest sesja plenarna i warsztaty.

W sesji plenarnej planowane są wystąpienia prof. zw. dr hab. Wiesława Ambrozika (Zakład Resocjalizacji WSE UAM w Poznaniu), nadkom. Michała Królikowskiego (KWP w Poznaniu) oraz mgr Anetty Dropińskiej-Pawlickiej (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu).

W części szkoleniowej przewidziano przeprowadzenie warsztatów przez pracowników Zakładu Resocjalizacji: dr Agnieszkę Barczykowską (Interwencja kryzysowa), dr Janę Chojecką (Wykorzystanie kart metaforycznych w działalności profilaktycznej), dr Sonię Dzierzyńską-Breś (Rodzic jako uczestnik działań profilaktycznych w szkole), dr Hannę Karaszewskę, dr Joanna Rajewską de Mezer, dr Ewelinę Silecką-Marek (Mediacje rodzinne – praktyczne rozwiązywanie konfliktów), dr Katarzynę Pawełek (Zachowania ryzykowne – sfery zagrożeń – sytuacje trudne dla relacji wychowawczych w szkole).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA OPARTA NA DOWODACH I PRAKTYKACH NAUKOWYCH

 

Poznań, 6 grudnia 2018 r.

 

Miejsce:

Obrady plenarne: Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego, Poznań, aleja Niepodległości 34

 

Czas

10.00 – 14.00

 

9:00-9:50 Rejestracja uczestników

 

10:00-10:15               Otwarcie Konferencji

Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Dr hab. Maciej Muskała, Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

10:15 – 11:15             Sesja plenarna – Profilaktyka: od teorii do działania

 

  1. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik (Zakład Resocjalizacji WSE UAM w Poznaniu) Profilaktyka oparta na dowodach – wprowadzenie w tematykę konferencji
  2. Michał Królikowski (KWP w Poznaniu) Współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży oraz ich prewencja
  3. Mgr Anetta Dropińska-Pawlicka (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu) Profilaktyka w szkole – dobre praktyki

 

11:45 – 12.10             Przerwa kawowa

 

 12.10 – 13.45 Sesja warsztatowa – Profilaktyka w praktyce

(sale, w których będą odbywały się warsztaty podane zostaną w dniu Konferencji)

 

  • Warsztat 1. Interwencja kryzysowa – dr Agnieszka Barczykowska
  • Warsztat 2. Wykorzystanie kart metaforycznych w działalności profilaktycznej – dr Jana Chojecka
  • Warsztat 3. Rodzic jako uczestnik działań profilaktycznych w szkole – dr Sonia Dzierzyńska-Breś
  • Warsztat 4. Mediacje rodzinne – praktyczne rozwiązywanie konfliktów – dr Hanna Karaszewska, dr Joanna Rajewska de Mezer, dr Ewelina Silecka-Marek
  • Warsztat 5. Zachowania ryzykowne – sfery zagrożeń – sytuacje trudne dla relacji wychowawczych w szkole – dr Katarzyna Pawełek

 

 

13:45- 14:00              Wręczenie certyfikatów i zakończenie Konferencji

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content