„Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego 

w Wielkopolsce Wschodniej” – Projekt Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

 Już wiemy kto odbędzie praktyki w Portugalii

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zakończyło pierwszy etap projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego
w Wielkopolsce Wschodniej”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja uczestników odbyła się w listopadzie. Zainteresowanie było ogromne, zwłaszcza, że CWRKDiZ dodatkowo promowało program podczas Dni Erasmusa 2019.
W procesie rekrutacji wyłoniono 62 uczestników projektu, którzy odbędą trzytygodniowe praktyki w Portugalii. Pobyt zapewnia partner projektu – stowarzyszenie Intercultural Association Mobility Friends we własnym kampusie Barcelos. Praktyki zagraniczne organizowane są dla wybranej młodzieży w takich zawodach jak: technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik spedytor oraz technik informatyk. Miejsca praktyk zapewni partner portugalski. Podczas wizyty przygotowawczej w Portugalii, która miała miejsce
w kwietniu br., przedstawiciele CWRKDiZ w Koninie odwiedzili kilka przedsiębiorstw oraz dokonali wstępnych uzgodnień z pracodawcami, dotyczących programów praktyk i warunków pobytu młodzieży.  Portugalscy przedsiębiorcy mają duże doświadczenie w organizacji praktyk dla uczestników ponadnarodowych mobilności, we współpracy z placówkami z całej Europy.

Wyjazd na praktyki do Portugali to nie tylko fascynujące przeżycie dla uczestników, ale także możliwość zdobycia nowych doświadczeń przez nauczycieli – opiekunów. Bogaty program kulturowy, obejmujący między innymi wycieczki do Bragi i Porto oraz uczestnictwo
w obchodach święta narodowego Portugalii – Dnia Wolności. Z tej okazji w Barcelos odbywają się liczne festyny i występy zespołów ludowych. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników będzie  10 – godzinny kurs języka portugalskiego, dający możliwość poznania podstawowych  zwrotów grzecznościowych.

Kolejne etapy projektu obejmą przygotowanie uczniów do wyjazdu. W szczególności
we wszystkich placówkach zorganizowane zostaną trzydziestogodzinne kursy języka angielskiego, oraz spotkania z pedagogiem i doradcą zawodowym. Zajęcia kulturoznawcze pozwolą poznać historię, kulturę i zwyczaje panujące w Portugalii. Kampus Mobility Friends
można obejrzeć w serwisie internetowym youtube.

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Zespół Szkół Technicznych w Kole

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych w Koninie

Share This
Skip to content