Harmonogram działań Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie podejmowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2019 „Pasja, Profesja, Powołanie…”

21 października 2019 r.

8.00 – 11.00    Warsztaty dla uczniów klas 6 szkół podstawowych pn.: „Twoja pasja – Twoja kariera” Szkoła  Podstawowa nr 5. im. Arkadego Fiedlera w Kole

12.15 – 13.00   Warsztaty dla uczniów klas 7, 8 szkół podstawowych pn.: „Kariera zawodowa – przypadek czy świadomy wybór” Szkoła Podstawowa nr 5. im. Arkadego Fiedlera w Kole

22 października 2019 r.

08.50 – 12.00    Warsztaty zawodoznawcze dla przedszkolaków „Stefan Zawodowiec” Szkoła Podstawowa nr. 2 im. A. Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi

23 października 2019 r.

08.50 – 10.35    Warsztaty dla uczniów klas 6 szkół podstawowych pn. : „Twoja pasja – Twoja kariera”
Szkoła  Podstawowa nr 5. Im. Arkadego Fiedlera w Kole

10.55 – 12.35    Warsztaty dla uczniów klas 7,8 szkół podstawowych pn. : „Kariera zawodowa przypadek czy świadomy wybór” Szkoła Podstawowa nr 5. Im. Arkadego Fiedlera w Kole

24 października 2019 r.

Konferencja „ Pasja , Profesja, Powołanie – 3xP w doradztwie zawodowym”

09.30 – 13.00    Mapa Karier – przykłady lekcji i materiały dla doradców zawodowych Współpraca międzynarodowa szkół – możliwości finansowania w ramach programu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

Gry i zabawy szkoleniowe w doradztwie zawodowym. (warsztat)

25 października 2019 r.

09.00 – 13.00    Warsztaty dla uczniów szkół średnich pn. : „Kompetencje przyszłości na rynku pracy”

09.00 – 12.00    Quiz zawodoznawczy dla dzieci i młodzieży klas 1-3

plakat harmonogram

Skip to content