Gra Miejska- II edycja

POZNAJEMY ZAWODOWCÓW

ZGŁOSZENIA DRUŻYN – 27.05-04.06.2019

Rywalizacja, zadania, pokonywanie zaszyfrowanej trasy – to tylko niektóre atrakcje, które czekają na Uczestników Gry Miejskiej organizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przy współpracy z Miastem Turek, Turecką Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych, Zespołem Szkół Technicznych w Turku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Turku.

Przebieg gry:

Gra Miejska „Poznajemy zawodowców” rozpocznie się 7.06.2019r. o godz. 9.00 na terenie miasta Turek. O miejscu rozpoczęcia Gry Uczestnicy dowiedzą się drogą e-mailową w przeddzień rozpoczęcia zabawy. Zabawa zacznie się w punkcie startowym, gdzie Uczestnicy otrzymają Kartę Gry i wskazówki dotyczące punktów, które będą musieli znaleźć oraz wykonać zadanie w każdym z nich. Celem urozmaicenia zabawy podczas tych wędrówek będą czekały na Was kolejne zagadki, które będą umieszczane na naszym Facebooku (szansa na zdobycie dodatkowych punktów😊) Po zaliczeniu punktów gracze docierają na Metę, gdzie zliczone zostaną wszystkie punkty i wyłonimy zwycięską drużynę.

Uczestnicy:

Gra przeznaczona jest tylko dla drużyn składających się z 3 uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjum oraz pełnoletniego Opiekuna (nauczyciela). Każda drużyna zgłaszana przez Szkołę powinna mieć wyznaczonego kapitana drużyny oraz Opiekuna oraz przynajmniej jeden telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz profilem na portalu Facebook.

Cel gry:

Głównym celem organizowanej Gry Miejskiej jest pogłębianie wiedzy na temat konkretnych zawodów oraz poznanie specyfiki pracy w tych zawodach. Zależy nam również na poznaniu topografii miasta, rozwijaniu umiejętności pracy w terenie oraz kształtowaniu umiejętności logicznego myślenia i kreatywności przez uczniów. Chcemy również promować lokalnych rzemieślników i ich produkty, a także zainteresować młodzież niszowymi zawodami rzemieślniczymi. Zachęcamy do wzięcia  udziału! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content