W dniu 28 kwietnia br. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie gościło przedstawicieli Banku Światowego i Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Zespół ekspertów Banku Światowego zainteresowany był działalnością Centrum i jego zaangażowaniem w proces sprawiedliwej transformacji. W szczególności eksperci chcieli poznać projekt pn.: „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Edukacja. Dyskusja dotyczyła m.in. możliwości wykorzystania rezultatów projektu w procesie dywersyfikacji ekonomicznej regionu.
W spotkaniu uczestniczyli:
➡️Maddalena Honorati – Starszy ekonomista w Dziale Zabezpieczenia Społecznego i Pracy Banku Światowego,
➡️Anna Banaszczyk – Radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju,
➡️Magdalena Chawula-Kosuri – Konsultant ds. energii i wydobycia, Bank Światowy,
➡️Dr Tomasz Gajderowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych UW, konsultant dla Banku Światowego,
➡️Krzysztof Borkowicz – Kierownik ds. strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej, ARR Transformacja Sp. z o.o.
➡️Andrzej Budny – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
➡️Arleta Jaśniewicz – Główny Specjalista, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
Skip to content