Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, rozpoczęło realizację pierwszego Programu badania oczekiwań uczniów kończących szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej.   Badanie ma na celu m.in. poznanie planów po ukończeniu szkoły, stopnia przygotowania do wejścia na rynek pracy, oczekiwań dotyczących pierwszej pracy i płacy.  Stanowi ono przeciwwagę do powszechnie realizowanych przez instytucje rynku pracy badań dotyczących oczekiwań pracodawców.  Mamy nadzieję, że wyniki badania pozwolą na zdiagnozowanie stopnia przygotowania uczniów do aktywności zawodowej, zdiagnozowanie różnic występujących w poszczególnych grupach młodzieży oraz ewentualnych luk kompetencyjnych, które uczniowie u siebie zauważają. Badanie prowadzone jest od połowy marca br. w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatów:  kolskiego, słupeckiego, tureckiego, konińskiego oraz miasta Konina. Do chwili obecnej badaniem zostało objętych kilkuset uczniów, pobierających naukę w następujących szkołach:

Zespół Szkół Technicznych w Kole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Powierciu

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Kościelcu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie

Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Zespół Szkół Technicznych w Turku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

Zespół Szkół Technicznych w Koninie

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Koninie

 

Skip to content