OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ INFORMACYJNY

W imieniu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zapraszamy na  OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ  INFORMACYJNY Ogólnopolski Dzień Informacyjny to wydarzenie,  którego celem będzie oficjalna inauguracja nowej perspektywy  finansowej ...

„Zawodowcy otwarci na Europę” – REKRUTACJA

Rozpoczynamy nabór kadry kształcenia i szkolenia zawodowego – 16 pracowników organizacji wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt pn.: „Zawodowcy otwarci na Europę”, realizowanego w ramach Programy Erasmus+. Tematyka szkoleń: Temat1 –  Zarządzanie...

Zawodowcy otwarci na Europę

Nazwa projektu: „Zawodowcy otwarci na Europę” Współfinansowany: z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy: 2020-1-PL01-KA102-079325 Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-079325 Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego. Cele...
Skip to content