2 lutego, spotkaliśmy się on-line z dyrektorami szkół branżowych i techników, przedstawicielami przedsiębiorców
i rzemieślników z naszego subregionu, aby omówić potrzeby i wyzwania edukacyjne w Wielkopolsce Wschodniej
w kontekście obecnej sytuacji związanej z pandemią oraz planowaną transformacją regionu.
W spotkaniu uczestniczyły:
Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dorota Kinal Departament Edukacji i Nauki.
Nasze prelegentki: Pani Dyrektor Katarzyna Poronin z Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Pani Dyrektor Katarzyna Bartczak z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, Pani Iwona Wojciechowska Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pani Monika Kozłowska Dyrektor Tureckiej Izby Gospodarczej oraz Pani Arleta Jaśniewicz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Koninie, podzieliły się ze słuchaczami dobrymi praktykami i doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć
w partnerstwie z naszym Centrum jak również problemami z jakimi zmagają się szkoły w obecnym czasie. Wnioski ze spotkania będą podstawą do planowania przez Departament Edukacji i Nauki UMWW działań na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego w subregionie.

RAPORT

Skip to content